Homepagina

Levenslang leren

Het leren stopt niet na het behalen van je diploma. In de technologisch snel veranderende en zich ontwikkelende maatschappij is het belangrijk dat je blijft werken aan het vernieuwen van je competenties.

Aan de UGent vind je een uitgebreid aanbod van bij- en nascholingen in de academies voor levenslang leren, vaak in samenwerking met bedrijven of beroepsverenigingen. Het kan gaan over eenmalige initiatieven, lezingen, studiedagen en korte modules maar ook over langere opleidingen van één of zelfs meerdere jaren en postgraduaatsopleidingen.

De academies voor levenslang leren zijn de (inter)facultaire instituten die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en de uitvoering van het aanbod levenslang leren.

Elke academie heeft een platform waarop je het aanbod kan raadplegen en waar je praktische informatie vindt over de organisatie, het inschrijvingsgeld en de inschrijving.

Partners

Eerstvolgende lessen