Lessenreeks Gent 2023-2024

WN2023_G
Nederlands

Programma 2023-2024

  • Jaargang 48: Wetenschappelijke Nascholing UGent UFO  
  • Locatie : UGent UFO, Sint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent.
  • Auditorium Leon De Meyer.

Lessenreeks 1

Prof. Joost Dessein en prof. Kris Verheyen

Over landbouw, voedsel en natuur.

We eten allemaal minstens drie keer per dag, en voedsel is een essentieel deel van onze cultuur. Toch lijken we vervreemd van de landbouw, en is er een vaak gespannen maatschappelijk debat over de plaats van landbouw, voedsel en natuur in onze samenleving. In drie lezingen staan Prof. Joost Dessein en Prof. Kris Verheyen stil bij de huidige impasse in ons landbouw- en voedselsysteem, de relatie met de natuur, en mogelijke toekomstpistes. 

Lezing 1: dinsdag 10 oktober 2023 
"Eerst koud gepakt, dan warm gesaneerd”. Over de impasse in landbouw en voedsel. Prof. Joost Dessein

Lezing 2: dinsdag 17 oktober 2023 
"Power to the People?” Over een mogelijke toekomst voor onze landbouw en voedsel. Prof. Joost Dessein

Lezing 3: dinsdag  24 oktober 2023
Landbouw en natuur: hand in hand of neus tegen neus? Prof. Kris Verheyen

 

Lessenreeks 2

Prof. Lieve Van Hoof

Oude Grieken en Romeinen: Een nieuwe blik.

Deze lessenreeks zoomt in op een formatieve periode van onze geschiedenis: het antieke Griekenland en Rome. Doorheen drie colleges passeren de belangrijkste evoluties en actoren de revue, en worden een aantal mythes en veronderstellingen kritisch onder de loep genomen. Op die manier werpen deze colleges een nieuwe blik op oude geschiedenis.  

 Lezing 1: dinsdag 7 november 2023
Griekenland en Rome: Tussen mythe en geschiedenis.

Lezing 2: dinsdag 14 november 2023 
De tirannendoders: De geschiedenis van een beeld, de creatie van een mythe.

Lezing 3: dinsdag 21 november 2023
Het laat-Romeinse Keizerrijk: Autocratie, bureaucratie en lobbying.

 

Lessenreeks 3

Recente ontwikkelingen in de oogheelkunde.

 

Lezing 1: dinsdag 28 november 2023: dr. Tom Van Hoorde.

“Cataract & Glaucoom in 2023”

Lezing 2: dinsdag 12 december 2023: dr. Elke Kreps en dr. Virginie Ninclaus.

“Systeemziekten en het Oog”

Lezing 3: dinsdag 19 december 2023: dr. Dimitri Roels.

“Van infecties over tumoren naar hoornvliestransplantaties: overzicht van aandoeningen aan het oogoppervlak”
 

 

Lessenreeks 4

Prof. Alexander Roose


Liberté! Het Franse vrijheidsideaal voor de Revolutie (1789).

In 1848 wordt “Liberté, Egalité, Fraternité” het devies van de Franse Republiek. De woorden circuleerden al eerder en het denken over vrijheid gaat de Franse Revolutie ver vooraf. De Discours de la Servitude volontaire is een mijlpaal in die reflectie. In dat Vertoog, analyseerde Etienne de La Boétie (1530-1563), Michel de Montaigne’s boezemvriend, de machtsstructuren die tot onvrijheid leiden. Sindsdien werd het oude Franse vrijheidsideaal voortdurend herhaald, gedefinieerd, en bevraagd: Hoe overleven we een absolute monarch? Hoe vrijwaren we politieke en persoonlijke vrijheden? Kunnen we vrij zijn in een politieke systeem dat de vrijheid van anderen miskent? En welke rol speelt de literatuur daarin? 

Lezing 1: dinsdag 9 januari 2024
Jean de La Fontaine, de retorica van de vrijheid.

Lezing 2: dinsdag 16 januari 2024
Charles-Louis de Montesquieu, de antieke en de moderne vrijheid in de Perzische Brieven. 

Lezing 3: dinsdag 23 januari 2024
Olympe de Gouges, vrijheid voor vrouwen en slaven.  


Lessenreeks 5

Prof. Johan Albrecht, Prof. Sebastian Verhelst, Prof. Lieven Vandevelde

Energie en klimaat.

De opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2 als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen in industriële processen en transportsystemen stelt de wetenschap en de maatschappij voor zeer grote uitdagingen. Kan de klimaatcrisis bedwongen worden en hoe? De lezingen in deze reeks belichten aspecten van deze complexe problematiek. 
 
Lezing 1: dinsdag 30 januari 2024
Prof. Johan Albrecht. 
Energiebevoorrading en klimaatproblematiek.


Lezing 2: dinsdag 6 februari 2024
Prof. Sebastian Verhelst
De toekomst van brandstoffen.

Lezing 3: dinsdag 20 februari 2024. 
Prof. Lieven Vandevelde 
Titel : Elektrische energienetten en -systemen.

 

Lessenreeks 6


Prof. Ann Buysse

Zoveel tussen ons.

Naar schatting zijn wij zo’n 70% van onze tijd in interactie met elkaar. Niet altijd bedoeld en niet altijd verbaal.  Een knipoog, een lach, een aanraking, een gebaar, … het is allemaal interactie. Al die tijd worden we door anderen beïnvloed en hebben we ook effect op anderen. Je kleinkind speelt voor het eerst twee akkoorden gitaar, je zwaait naar een bekende aan de overkant van de straat en die zwaait niet terug. Elke interactie heeft een effect en verklaart waarom je piekert, ontroerd bent, blij of boos. Onze woorden, daden en uitstraling hebben voortdurend effect op anderen, terwijl hun woorden, daden en uitstraling weer effect hebben op ons. En dat in een eindeloze cyclus waar we niet aan kunnen ontsnappen.  Wat is dat nu precies, wat er gebeurt tussen mensen? In de drie lezingen exploreren we de wonderlijke, complexe wereld van interacties en relaties, van theorie en onderzoek naar de wereld tussen mensen. Want er is “zoveel tussen ons”. In de eerste lezing gaan we in op de bedoelde maar ook onbewuste, ongekende en vaak ook ongewilde effecten die we op elkaar hebben. In de tweede lezing ontdekken we hoe onze levens zich al vertellend ontvouwen. We buigen ons over de rol van verhalen in in- en uitsluiting, zowel de cultureel verankerde Grote Verhalen als de kleine verhalen die ontstaan in de dagelijkse omgang met elkaar. In de laatste lezing zoomen we in op gezinsrelaties en gezinsinteracties als één van de meest intrigerende contexten om te ontdekken wat er is “tussen ons”.

Lezing 1: dinsdag 27 februari 2024 
Titel : De nacht met die mug op je kamer…

Lezing 2: dinsdag 5 maart 2024
Titel : Ik vertel dus ik ben…

Lezing 3: dinsdag 12 maart 2024
Titel : Talking family.

 

PRAKTISCH : 

Locatie : UFO, Sint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. Auditorium Lèon De Meyer.

De lezing start om 13.30u. en stopt stipt om 15.30u. Er wordt een tussentijdse korte pauze voorzien van 14.15u-14.30u.

Koffiepauze (onder voorbehoud en na de lezing) :  op 10/10/2023, 09/01/2024, 12/03/2024.

Er wordt voorafgaand de lezing géén water meer uitgedeeld aan de deelnemers. 

Ook dit academiejaar worden de lessenreeksen van Gent online voorzien. Geïnteresseerden die kiezen voor een fysieke registratie voor de WN Gent krijgen na registratie via UFORA toegang tot het digitaal platform (UFORA), waarop de lessen getoond zullen worden (registratie vanaf 20 september 2023).

Online : U kan er ook voor kiezen zich enkel te registreren om de lessenreeks online van thuis uit te volgen. Ook deze toegang verloopt via het digitaal platform "UFORA" (registratie vanaf 20 september 2023).

(!) Indien u bent geregistreerd voor de lessenreeks te Gent "Fysiek/online" of indien u enkel voor "online" kiest, ontvangt u de tweede helft van september verdere informatie (per mail) om u op dit digitaal platform "UFORA" aan te melden. Ben u reeds vorig academiejaar aangemeld bij UFORA, dan kan dit via dezelfde toegang als vorige editie.

Lidkaart : Na registratie en betaling ontvangt u begin oktober 2023 uw lidkaart via de post. U verkrijgt enkel toegang mits het voorleggen van uw lidkaart. Betaalde en registreerde u zich en ontving u alsnog geen lidkaart, dan kan u dit melden aan de jobstudenten bij de eerste lezing en zal de toegang u "niet" geweigerd worden.

Bereikbaarheid : *UFO: Sint Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent. U heeft met de wagen géén toegang tot de parking van het rectoraat. Fietsenstallingen zijn beschikbaar vooraan het UFO. Het UFO is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Wie per auto komt, kan gebruik maken van de parking onder het Zuid of de parking onder het Sint-Pietersplein. Beide zijn op wandelafstand. Meer info op https://stad.gent/nl 

 

 

Schrijf je hier in voor lessen uit deze cursus

Lessenreeks Gent - Ufo (ter plaatse in het auditorium)

Beschrijving

Inschrijven voor deze lessenreeks vanaf 17/08/2023 om 9u.

 

LIDKAART

Begin oktober ontvangt u uw lidkaart per post.

Gelieve uw lidkaart mee te brengen naar elke lezing in het Ufo. Indien u uw lidkaart niet kan voorleggen kan men u de toegang weigeren. Ontvangt u uw lidkaart niet tijdig voorafgaand de eerste lezing dan zal de toegang u "niet" geweigerd worden, het volstaat dit te melden bij de ingang. U brengt uw bewijs van registratie & betaling mee.

Online volgen / herbekijken van lessen

Bij de inschrijving voor de lessenreeks in het Ufo is de mogelijkheid om online de lessen te volgen of te herbekijken via Ufora inbegrepen.

Na inschrijving en betaling, ontvangt u eind september per mail verdere informatie om u te registreren via UFORA.

UFORA is het beveiligd digitaal platform aan de UGent waar u de lessenreeks digitaal zal kunnen volgen. 

Laatste inschrijvingsdag : 25/09/2023 (*kan eerder afgesloten worden wanneer het max. aantal is bereikt) 

Lessenreeks Gent - Online

Online beschikbaar
Beschrijving

Inschrijven voor academiejaar 2023 - 2024 vanaf 17/8/2023 om 9u. (tot 30/9/2023).

Inschrijven

Prijs
€ 50,00
Eventuele kortingsprijs afh. van uw profiel (zie winkelmandje)